Van điện từ Round Star RSP nối ren

Thông tin sản phẩm

Van điện từ Round Star RSP nối ren được nhập khẩu từ Đài Loan. Van điện từ Round Star RSP có tên tiếng anh là solenoid valve. Đúng như tên gọi của nó, van sử dụng từ trường để đóng mở, kiểm soát lưu chất trong hệ thống đường ống. Van sử dụng nguồn điện 24v, 220v xoay chiều hoặc một chiều.

Van điện từ Round Star RSP có cơ chế đóng mở nhanh, hoạt động ổn định, tốn ít năng lượng và có thiết kế nhỏ gọn. Trong các hệ thống công nghiệp, chúng đóng vai trò mở, trộn phân chia dòng lưu chất trong đường ống. Van được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, từ môi trường chất lỏng như nước, dầu, hóa chất đến các môi trường dạng khí, hơi.

Van điện từ Round Star RSP có thiết kế phổ biến nhất là dạng hai cổng: một vào và một ra. Ngoài ra chúng cũng có thiết kế dạng ba cổng: một vào và hai cổng ra. Dạng ba cổng thường sử dụng trong các hệ thống phân chia dòng lưu chất. Các hệ thống hiện đại có thể sử dụng rất nhiều van điện từ để ghép lại với nhau, nhằm tối ưu hóa hoạt động của hệ thống.

Hình ảnh

Hình ảnh

Vật liệu chế tạo Van điện từ Round Star RSP có 2 loại vật liệu là loại thân đồng và thân inox.
Kiểu hoạt động Van điện từ Round Star RSP nối ren có loại thường đóng (NC) và thường mở (NO)
Kích cỡ sản phẩm Van điện từ Round Star RSP nối ren có các kích cỡ DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 tương ứng phi 17, phi 21, phi 27, phi 34, phi 42, phi 49
Điện áp điều khiển Van điện từ Round Star RSP sử dụng điện áp AC 220V~240V; AC 110V, DC 12V, DC 24V

Các model Van điện từ Round Star thường đóng (NC)

Model Màng Vật liệu Thân Kích cỡ
RSP-10-AC220V NBR Thân đồng Phi 17mm
RSP-10-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 17mm
RSP-10-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 17mm
RSP-15-AC220V NBR Thân đồng Phi 17mm
RSP-15-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 17mm
RSP-15-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 17mm
RSP-20-AC220V NBR Thân đồng Phi 21mm
RSP-20-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 21mm
RSP-20-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 21mm
RSP-25-AC220V NBR Thân đồng Phi 27mm
RSP-25-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 27mm
RSP-25-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 27mm
RSP-32-AC220V NBR Thân đồng Phi 34mm
RSP-32-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 34mm
RSP-32-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 34mm
RSP-40-AC220V NBR Thân đồng Phi 42mm
RSP-40-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 42mm
RSP-40-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 42mm
RSP-50-AC220V NBR Thân đồng Phi 49mm
RSP-50-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 49mm
RSP-50-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 49mm
RSP-10-AC220V NBR Thân inox Phi 17mm
RSP-10-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 17mm
RSP-10-V-AC220V VITON Thân inox Phi 17mm
RSP-15-AC220V NBR Thân inox Phi 17mm
RSP-15-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 17mm
RSP-15-V-AC220V VITON Thân inox Phi 17mm
RSP-20-AC220V NBR Thân inox Phi 21mm
RSP-20-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 21mm
RSP-20-V-AC220V VITON Thân inox Phi 21mm
RSP-25-AC220V NBR Thân inox Phi 27mm
RSP-25-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 27mm
RSP-25-V-AC220V VITON Thân inox Phi 27mm
RSP-32-AC220V NBR Thân inox Phi 34mm
RSP-32-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 34mm
RSP-32-V-AC220V VITON Thân inox Phi 34mm
RSP-40-AC220V NBR Thân inox Phi 42mm
RSP-40-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 42mm
RSP-40-V-AC220V VITON Thân inox Phi 42mm
RSP-50-AC220V NBR Thân inox Phi 49mm
RSP-50-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 49mm
RSP-50-V-AC220V VITON Thân inox Phi 49mm

Hình ảnh

Các model van điện từ Round Star RSP thường mở (NO)

Model Màng Vật liệu Thân Kích cỡ
RSP-10K-AC220V NBR Thân đồng Phi 17mm
RSP-10K-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 17mm
RSP-10K-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 17mm
RSP-15K-AC220V NBR Thân đồng Phi 17mm
RSP-15K-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 17mm
RSP-15K-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 17mm
RSP-20K-AC220V NBR Thân đồng Phi 21mm
RSP-20K-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 21mm
RSP-20K-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 21mm
RSP-25K-AC220V NBR Thân đồng Phi 27mm
RSP-25K-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 27mm
RSP-25K-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 27mm
RSP-32K-AC220V NBR Thân đồng Phi 34mm
RSP-32K-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 34mm
RSP-32K-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 34mm
RSP-40K-AC220V NBR Thân đồng Phi 42mm
RSP-40K-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 42mm
RSP-40K-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 42mm
RSP-50K-AC220V NBR Thân đồng Phi 49mm
RSP-50K-E-AC220V EPDM Thân đồng Phi 49mm
RSP-50K-V-AC220V VITON Thân đồng Phi 49mm
RSP-10JK-AC220V NBR Thân inox Phi 17mm
RSP-10JK-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 17mm
RSP-10JK-V-AC220V VITON Thân inox Phi 17mm
RSP-15JK-AC220V NBR Thân inox Phi 17mm
RSP-15JK-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 17mm
RSP-15JK-V-AC220V VITON Thân inox Phi 17mm
RSP-20JK-AC220V NBR Thân inox Phi 21mm
RSP-20JK-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 21mm
RSP-20JK-V-AC220V VITON Thân inox Phi 21mm
RSP-25JK-AC220V NBR Thân inox Phi 27mm
RSP-25JK-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 27mm
RSP-25JK-V-AC220V VITON Thân inox Phi 27mm
RSP-32JK-AC220V NBR Thân inox Phi 34mm
RSP-32JK-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 34mm
RSP-32JK-V-AC220V VITON Thân inox Phi 34mm
RSP-40JK-AC220V NBR Thân inox Phi 42mm
RSP-40JK-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 42mm
RSP-40JK-V-AC220V VITON Thân inox Phi 42mm
RSP-50JK-AC220V NBR Thân inox Phi 49mm
RSP-50JK-E-AC220V EPDM Thân inox Phi 49mm
RSP-50-JK-V-AC220V VITON Thân inox Phi 49mm

Hình ảnh

;;;

 

Hình ảnh sản phẩm

product image product image

Blog kiến thức - kinh nghiệm