Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web

Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web

Chào mừng bạn đến với trang web https://diennuoccongnghiep.com/ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn. Trang web này được cung cấp cho bạn dưới sự tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ những điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

  • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn là chủ sở hữu độc quyền của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu, logo, thiết kế, hình ảnh, nội dung và phần mềm.
  • Mọi việc sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể gây hậu quả pháp lý.

Sử dụng trang web

  • Khi sử dụng trang web này, bạn cam kết sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động nào gây hại hoặc có thể gây hại cho hệ thống hoặc dịch vụ của trang web. Điều này bao gồm việc không tạo ra các mã độc hại, không can thiệp vào cấu trúc hệ thống, không gửi thư rác, và không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành.
  • Bạn cũng cam kết không sử dụng trang web để thu thập thông tin cá nhân của người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Thay đổi và chấm dứt

  • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn có quyền thay đổi, sửa đổi, hoặc chấm dứt các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

  • Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và tin cậy trên trang web, tuy nhiên, không đảm bảo rằng thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, bao gồm mất mát dữ liệu, mất lợi nhuận hoặc mất doanh số.

Quý khách hàng nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng trang web https://diennuoccongnghiep.com/. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Điều khoản và điều kiện này có hiệu lực từ ngày công bố và áp dụng cho mọi người sử dụng trang web.