Our Address

🚩Số 159, đường GS14, khu đô thị Quảng Trường Xanh, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
🏢Số 25 đường số 1 Trung tâm hành chính Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương
Email: kinhdoanh@vandonghonuoc.com

Opening Hours
Monday to Saturday: 8am-5pm

Phone

Leave us a Message