Quy đổi kích thước danh định DN, NPS sang Millimeters

Tác giả: Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn | Ngày đăng: 2021-10-25 | Cập nhật: 2023-03-20 | Blog kỹ thuật | Lượt xem:70690

Quy đổi kích thước danh định DN, NPS sang Millimeters là một bài toán phức tạp và khó hiểu đối với nhiều người, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng. Tuy nhiên, hiểu rõ quy trình quy đổi này là rất quan trọng để có thể đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của hệ thống đường ống.

Trong lĩnh vực ống dẫn chất, kích thước danh định (DN) và kích thước đường ống (NPS) là hai đơn vị đo được sử dụng để chỉ kích thước của ống dẫn chất. DN là đơn vị đo dùng trong hệ thống tiêu chuẩn đo lường quốc tế (SI), trong khi NPS được sử dụng phổ biến tại Mỹ. Để quy đổi giữa các đơn vị đo này sang millimeter, bạn cần sử dụng các công thức sau:

  • Đối với DN: Kích thước ống (mm) = DN x 25
  • Đối với NPS: Kích thước ống (mm) = NPS x 25.4

Ví dụ, nếu bạn cần quy đổi kích thước danh định DN 50 sang millimeter, bạn chỉ cần nhân DN với 25. Kết quả sẽ là 1,250mm. Tương tự, nếu bạn cần quy đổi kích thước đường ống NPS 2 sang millimeter, bạn chỉ cần nhân NPS với 25.4. Kết quả sẽ là 50.8mm.

Việc quy đổi kích thước danh định DN và kích thước đường ống NPS sang millimeter là một quy trình quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của hệ thống đường ống. Nếu bạn đang cần hỗ trợ về quy đổi kích thước ống dẫn chất hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan đến sản xuất và xây dựng hệ thống ống dẫn chất, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Bảng quy đổi đơn vị kích thước đường ống

Dưới đây là bảng quy đổi kích thước danh định DN, NPS sang Millimeters:

DN (mm) NPS (inch) Đường kính ngoài (OD) - mm
6 1/8 10.3
10 1/4 13.7
15 1/2 21.3
20 3/4 26.7
25 1 33.4
32 1 1/4 42.2
40 1 1/2 48.3
50 2 60.3
65 2 1/2 73.0
80 3 88.9
100 4 114.3
125 5 141.3
150 6 168.3
200 8 219.1
250 10 273.0
300 12 323.8
350 14 355.6
400 16 406.4
450 18 457.0
500 20 508.0
600 24 610.0
700 28 711.0
800 32 813.0
900 36 914.0
1000 40 1016.0
1200 48 1220.0
1400 56 1422.4
1600 64 1626.0
1800 72 1828.8
2000 80 2032.0

Giới thiệu kích thước danh định (DN), kích thước đường ống (NPS) và millimeter (mm)

Các đơn vị đo kích thước danh định (DN), kích thước đường ống (NPS) và millimeter (mm) đều được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng hệ thống đường ống.

DN là đơn vị đo chuẩn được sử dụng trong hệ thống tiêu chuẩn đo lường quốc tế (SI) và được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Đơn vị đo này dựa trên đường kính bên trong của ống và được thể hiện bằng các số nguyên, ví dụ như DN 15, DN 50, DN 100 và còn nhiều hơn nữa.

NPS là đơn vị đo dựa trên hệ thống đo chuẩn của Hoa Kỳ và được sử dụng phổ biến tại Mỹ. Đơn vị đo này cũng dựa trên đường kính bên trong của ống, tuy nhiên thay vì sử dụng kích thước thực tế của ống, NPS sử dụng kích thước danh định của ống. Ví dụ, NPS 1/2 tương đương với kích thước danh định DN 15.

Millimeter (mm) là đơn vị đo thông dụng trong hệ thống đo lường quốc tế và được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng. Đơn vị đo này dựa trên đường kính bên trong của ống và được sử dụng để đo kích thước thực tế của ống.

Related News