Tìm hiểu kính ngắm dòng chảy TLV (Sight Glass)
Tìm hiểu kính ngắm dòng chảy TLV (Sight Glass)
Trong nhiều quy trình công nghiệp, điều quan trọng là phải theo dõi mức chất lỏng bên trong bể chứa,...
Read More
Tìm hiểu về Kính quan sát dòng chảy (flow sight glass)
Tìm hiểu về Kính quan sát dòng chảy (flow sight glass)
Kính quan sát dòng chảy là một thiết bị được sử dụng để theo dõi trực quan tốc độ dòng chảy của chất...
Read More