Tìm hiểu tiêu chuẩn JIS cho van công nghiệp

Tác giả: Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn | Ngày đăng: 2023-02-06 | Cập nhật: 2023-04-11 | Blog kỹ thuật | Lượt xem:290

Van công nghiệp là một thành phần thiết yếu trong nhiều quy trình công nghiệp, phục vụ cho việc kiểm soát dòng chảy của chất lỏng và khí trong đường ống. Để đảm bảo chất lượng và sự an toàn của các quy trình này, tổ chức Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS) đã phát triển một loạt các tiêu chuẩn quy định việc thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và đánh dấu các loại van công nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các tiêu chuẩn JIS quan trọng nhất được áp dụng cho van công nghiệp và tầm quan trọng của chúng trong lĩnh vực công nghiệp Nhật Bản và quốc tế.

Các tiêu chuẩn JIS cho van công nghiệp

Một vài tiêu chuẩn JIS

JIS B 2032 - Van cổng thép

Hình ảnh

JIS B 2032 là một tiêu chuẩn bao gồm các thông số kỹ thuật về thiết kế và kích thước của van cổng bằng thép được sử dụng trong ngành dầu khí, hóa chất và khí đốt tự nhiên. Tiêu chuẩn này cung cấp thông số kỹ thuật chi tiết cho kích thước thân van, mặt bích và đầu hàn giáp mép, định mức nhiệt độ áp suất và các yêu cầu về hiệu suất khác. Nó cũng bao gồm các hướng dẫn kiểm tra van cổng để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất đã chỉ định. Tiêu chuẩn JIS B 2032 được công nhận trên toàn cầu, là tài liệu tham khảo quan trọng cho các công ty hoạt động trên thị trường quốc tế.

JIS B 2033 - Van Cầu Thép

Hình ảnh

JIS B 2033 là một tiêu chuẩn bao gồm các thông số kỹ thuật về thiết kế và kích thước của van cầu bằng thép được sử dụng trong ngành dầu khí, hóa chất và khí đốt tự nhiên. Tiêu chuẩn này cung cấp thông số kỹ thuật chi tiết cho kích thước thân van, mặt bích và đầu hàn giáp mép, định mức nhiệt độ áp suất và các yêu cầu về hiệu suất khác. Nó cũng bao gồm các hướng dẫn kiểm tra van cầu để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất đã chỉ định. Giống như JIS B 2032, tiêu chuẩn JIS B 2033 được công nhận trên toàn cầu, khiến nó trở thành tài liệu tham khảo quan trọng cho các công ty hoạt động trên thị trường quốc tế.

JIS B 2039 - Van Bi Thép

Hình ảnh

JIS B 2039 là một tiêu chuẩn bao gồm các thông số kỹ thuật về thiết kế và kích thước của van bi thép được sử dụng trong ngành dầu khí, hóa chất và khí đốt tự nhiên. Tiêu chuẩn này cung cấp thông số kỹ thuật chi tiết cho kích thước thân van, mặt bích và đầu hàn giáp mép, định mức nhiệt độ áp suất và các yêu cầu về hiệu suất khác. Nó cũng bao gồm các hướng dẫn kiểm tra van bi để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất đã chỉ định. Tiêu chuẩn JIS B 2039 được công nhận trên toàn cầu, là tài liệu tham khảo quan trọng cho các công ty hoạt động trên thị trường quốc tế.

JIS B 2064 - Van Bướm Thép

Hình ảnh

JIS B 2064 là một tiêu chuẩn bao gồm các thông số kỹ thuật về thiết kế và kích thước của van bướm bằng thép được sử dụng trong ngành dầu khí, hóa chất và khí đốt tự nhiên. Tiêu chuẩn này cung cấp thông số kỹ thuật chi tiết cho kích thước thân van, mặt bích và đầu hàn giáp mép, định mức nhiệt độ áp suất và các yêu cầu về hiệu suất khác. Nó cũng bao gồm các hướng dẫn kiểm tra van bướm để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất đã chỉ định. Tiêu chuẩn JIS B 2064 được công nhận trên toàn cầu, là tài liệu tham khảo quan trọng cho các công ty hoạt động trên thị trường quốc tế.

JIS B 2080 - Van một chiều thép

JIS B 2080 là một tiêu chuẩn bao gồm các thông số kỹ thuật về thiết kế và kích thước của van một chiều bằng thép được sử dụng trong ngành dầu khí, hóa chất và khí đốt tự nhiên. Tiêu chuẩn này cung cấp thông số kỹ thuật chi tiết cho kích thước thân van, mặt bích và đầu hàn giáp mép, định mức nhiệt độ áp suất và các yêu cầu về hiệu suất khác. Nó cũng bao gồm các hướng dẫn kiểm tra van kiểm tra để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất đã chỉ định. Tiêu chuẩn JIS B 2080 được công nhận trên toàn cầu, là tài liệu tham khảo quan trọng cho các công ty hoạt động trên thị trường quốc tế.

Tiêu chuẩn JIS 5K - JIS 10K - JIS 20K - JIS B 2220 - Mặt bích

Hình ảnh

  • JIS 10K: Chỉ định xếp hạng áp suất-nhiệt độ và các yêu cầu hiệu suất khác cho mặt bích được sử dụng trong hệ thống đường ống có áp suất tối đa là 10 kilôgam trên centimet vuông (Kgf/cm2).
  • JIS 20K: Chỉ định xếp hạng áp suất-nhiệt độ và các yêu cầu hiệu suất khác cho mặt bích được sử dụng trong hệ thống đường ống có áp suất tối đa là 20 kilôgam trên centimet vuông (Kgf/cm2).
  • JIS 5K: Chỉ định xếp hạng áp suất-nhiệt độ và các yêu cầu hiệu suất khác cho mặt bích được sử dụng trong hệ thống đường ống có áp suất tối đa là 5 kilôgam trên centimet vuông (Kgf/cm2).
  • JIS B 2220: Chỉ định các yêu cầu về kích thước cho mặt bích JIS, bao gồm đường kính vòng tròn bu lông, lỗ bu lông và độ dày mặt bích.

Phần kết luận

Các tiêu chuẩn JIS cung cấp một bộ hướng dẫn toàn diện cho thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và đánh dấu van công nghiệp. Các tiêu chuẩn này được công nhận rộng rãi ở cả Nhật Bản và quốc tế, đồng thời thể hiện cam kết của tổ chức về chất lượng và an toàn. Cho dù bạn là nhà sản xuất, nhà cung cấp hay người sử dụng van công nghiệp, điều quan trọng là phải làm quen với các tiêu chuẩn JIS để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng van đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao nhất. Bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn này, các tổ chức có thể giúp đảm bảo độ tin cậy và an toàn của các quy trình công nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết của họ về chất lượng và an toàn với khách hàng và các bên liên quan.

Related News