Van cầu khí nén hay còn gọi là van cầu điều khiển khí nén là van cầu lắp thêm bộ điều khiển khí nén. Sản phẩm Van Cầu Điều Khiển Khí Nén của 4Matic là một giải pháp tổng thể với dòng sản phẩm van cầu khí nén, 2 ngả hoặc 3 ngả, áp dụng cho nhiệt độ cao lên tới tối đa là 450 Degree C, dòng lưu lượng có áp suất cao , đáp ứng đa dang ngành công nghiệp. Các loại van cầu khí nén do chúng tôi cung cấp có van cầu khí nén on/off, van cầu khí nén tuyến tính