Kính thủy lò hơi Maxos

 • ...

  Ms Trang Phòng kinh doanh

  0969 303 848 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Ngân Phòng kinh doanh

  0909 221 246 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Hằng Phòng kinh doanh

  09 1800 6799 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Hằng Phòng kinh doanh

  09 1800 3799 (Ưu tiên Zalo chat)

Sản phẩm của Maxos

Các loại Kính thủy lò hơi

  Thông tin sản phẩm Kính thủy lò hơi Maxos

  Xin giới thiệu tới Quý khách hàng sản phẩm kính thủy lò hơi Maxos nhập khẩu từ Đức hay còn có tên gọi khác là kính thủy sáng lò hơi. Đây là thiết bị quan trọng mà bất kỳ lò hơi, nồi hơi nào cũng cần phải có.

  ...

  Kính thủy lò hơi Maxos có gì đặc biệt ?

  Kính thủy lò hơi Maxos hiện đang là sản phẩm uy tín và chất lượng bậc nhất mà các kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên ngành tin tưởng sử dụng. Kính thủy Maxos có độ chính xác cao về kích thước. Chất lượng gia công tinh tế và cực kỳ cao.

  Nhà sản xuất kính thủy Maxos đặt tại Đức, nơi có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới.

  Kích thước kính thủy Maxos.

  Cũng như hầu hết các nhà sản xuất khác, Kính thủy lò hơi Maxos có kích thước tiêu chuẩn như sau:

  MAXOS® LONG FORM REFLEX

  SAP Chiều dài Chiều rộng Độ dày Design
  2071545 115 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071546 165 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071547 220 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071548 250 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071549 280 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071550 320 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071551 340 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071768 115 30 17 transparent special size
  2071769 140 30 17 transparent DIN 7081
  2071770 165 30 17 transparent DIN 7081
  2071771 190 30 17 transparent DIN 7081
  2071772 220 30 17 transparent DIN 7081
  2071773 250 30 17 transparent DIN 7081
  2071774 280 30 17 transparent DIN 7081
  2071775 320 30 17 transparent DIN 7081
  2071776 340 30 17 transparent DIN 7081
  2071777 115 34 17 transparent special size
  2071778 140 34 17 transparent DIN 7081
  2071779 165 34 17 transparent DIN 7081
  2071780 190 34 17 transparent DIN 7081
  2071781 220 34 17 transparent DIN 7081
  2071782 250 34 17 transparent DIN 7081
  2071783 280 34 17 transparent DIN 7081
  2071784 300 34 17 transparent special size
  2071785 320 34 17 transparent DIN 7081
  2071786 340 34 17 transparent DIN 7081
  2071787 370 34 17 transparent DIN 7081
  2071788 400 34 17 transparent DIN 7081
  2071789 420 34 17 transparent special size
  2071790 430 34 17 transparent special size
  2071791 460 34 17 transparent special size
  2071792 480 34 17 transparent special size
  2071793 500 34 17 transparent special size
  2071794 115 34 21 transparent special size
  2071795 140 34 21 transparent special size
  2071796 165 34 21 transparent special size
  2071797 190 34 21 transparent special size
  2071798 220 34 21 transparent special size
  2071799 250 34 21 transparent special size
  2071800 280 34 21 transparent special size
  2071801 320 34 21 transparent special size
  2071802 340 34 21 transparent special size
  2071803 370 34 21 transparent special size
  2071804 420 34 21 transparent special size
  2071805 460 34 21 transparent special size
  2071806 480 34 21 transparent special size
  2071807 500 34 21 transparent special size
  2071808 115 34 17 transparent USA
  2071809 140 34 17 transparent USA
  2071810 165 34 17 transparent USA
  2071811 190 34 17 transparent USA
  2071812 220 34 17 transparent USA
  2071813 250 34 17 transparent USA
  2071814 280 34 17 transparent USA
  2071815 320 34 17 transparent USA
  2071816 340 34 17 transparent USA
  2071817 95 34 17 transparent special size
  2071818 115 34 17 transparent BS 3463
  2071819 140 34 17 transparent BS 3463
  2071820 165 34 17 transparent BS 3463
  2071821 190 34 17 transparent BS 3463
  2071822 220 34 17 transparent BS 3463
  2071823 250 34 17 transparent BS 3463
  2071824 280 34 17 transparent BS 3463
  2071825 320 34 17 transparent BS 3463
  2071826 340 34 17 transparent BS 3463
  2071827 115 34 17 transparent high pressure USA
  2071828 140 34 17 transparent high pressure USA
  2071829 165 34 17 transparent high pressure USA
  2071830 190 34 17 transparent high pressure USA
  2071831 220 34 17 transparent high pressure USA
  2071832 250 34 17 transparent high pressure USA
  2071833 280 34 17 transparent high pressure USA
  2071834 320 34 17 transparent high pressure USA
  2071835 340 34 17 transparent high pressure USA
  2071839 115 34 17 transparent high pressure USA
  2071840 140 34 17 transparent high pressure USA
  2071841 165 34 17 transparent high pressure USA
  2071842 190 34 17 transparent high pressure USA
  2071843 220 34 17 transparent high pressure USA
  2071844 250 34 17 transparent high pressure USA
  2071845 280 34 17 transparent high pressure USA
  2071846 320 34 17 transparent high pressure USA
  2071847 340 34 17 transparent high pressure USA
  2071848 115 34 17 transparent USA
  2071849 140 34 17 transparent USA
  2071850 165 34 17 transparent USA
  2071851 190 34 17 transparent USA
  2071852 220 34 17 transparent USA
  2071853 250 34 17 transparent USA
  2071854 280 34 17 transparent USA
  2071855 320 34 17 transparent USA
  2071856 340 34 17 transparent USA
  2071857 113 27.6 16.8 transparent special size
  2071862 278 27.6 16.8 transparent special size
  2071863 318 27.6 16.8 transparent special size
  2071864 338 27.6 16.8 transparent special size
  2071888 279 25 15 transparent USA
  2071889 304 25 15 transparent USA
  2071890 330 25 15 transparent USA
  2071891 381 25 15 transparent USA
  2071892 457 25 15 transparent USA
  2071893 508 25 15 transparent USA

  MAXOS® LONG FORM TRANSPARENT

  SAP Chiều dài Chiều rộng Độ dày Design
  2071545 115 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071546 165 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071547 220 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071548 250 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071549 280 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071550 320 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071551 340 34 17 transparent Aluminosilicate
  2071768 115 30 17 transparent special size
  2071769 140 30 17 transparent DIN 7081
  2071770 165 30 17 transparent DIN 7081
  2071771 190 30 17 transparent DIN 7081
  2071772 220 30 17 transparent DIN 7081
  2071773 250 30 17 transparent DIN 7081
  2071774 280 30 17 transparent DIN 7081
  2071775 320 30 17 transparent DIN 7081
  2071776 340 30 17 transparent DIN 7081
  2071777 115 34 17 transparent special size
  2071778 140 34 17 transparent DIN 7081
  2071779 165 34 17 transparent DIN 7081
  2071780 190 34 17 transparent DIN 7081
  2071781 220 34 17 transparent DIN 7081
  2071782 250 34 17 transparent DIN 7081
  2071783 280 34 17 transparent DIN 7081
  2071784 300 34 17 transparent special size
  2071785 320 34 17 transparent DIN 7081
  2071786 340 34 17 transparent DIN 7081
  2071787 370 34 17 transparent DIN 7081
  2071788 400 34 17 transparent DIN 7081
  2071789 420 34 17 transparent special size
  2071790 430 34 17 transparent special size
  2071791 460 34 17 transparent special size
  2071792 480 34 17 transparent special size
  2071793 500 34 17 transparent special size
  2071794 115 34 21 transparent special size
  2071795 140 34 21 transparent special size
  2071796 165 34 21 transparent special size
  2071797 190 34 21 transparent special size
  2071798 220 34 21 transparent special size
  2071799 250 34 21 transparent special size
  2071800 280 34 21 transparent special size
  2071801 320 34 21 transparent special size
  2071802 340 34 21 transparent special size
  2071803 370 34 21 transparent special size
  2071804 420 34 21 transparent special size
  2071805 460 34 21 transparent special size
  2071806 480 34 21 transparent special size
  2071807 500 34 21 transparent special size
  2071808 115 34 17 transparent USA
  2071809 140 34 17 transparent USA
  2071810 165 34 17 transparent USA
  2071811 190 34 17 transparent USA
  2071812 220 34 17 transparent USA
  2071813 250 34 17 transparent USA
  2071814 280 34 17 transparent USA
  2071815 320 34 17 transparent USA
  2071816 340 34 17 transparent USA
  2071817 95 34 17 transparent special size
  2071818 115 34 17 transparent BS 3463
  2071819 140 34 17 transparent BS 3463
  2071820 165 34 17 transparent BS 3463
  2071821 190 34 17 transparent BS 3463
  2071822 220 34 17 transparent BS 3463
  2071823 250 34 17 transparent BS 3463
  2071824 280 34 17 transparent BS 3463
  2071825 320 34 17 transparent BS 3463
  2071826 340 34 17 transparent BS 3463
  2071827 115 34 17 transparent high pressure USA
  2071828 140 34 17 transparent high pressure USA
  2071829 165 34 17 transparent high pressure USA
  2071830 190 34 17 transparent high pressure USA
  2071831 220 34 17 transparent high pressure USA
  2071832 250 34 17 transparent high pressure USA
  2071833 280 34 17 transparent high pressure USA
  2071834 320 34 17 transparent high pressure USA
  2071835 340 34 17 transparent high pressure USA
  2071839 115 34 17 transparent high pressure USA
  2071840 140 34 17 transparent high pressure USA
  2071841 165 34 17 transparent high pressure USA
  2071842 190 34 17 transparent high pressure USA
  2071843 220 34 17 transparent high pressure USA
  2071844 250 34 17 transparent high pressure USA
  2071845 280 34 17 transparent high pressure USA
  2071846 320 34 17 transparent high pressure USA
  2071847 340 34 17 transparent high pressure USA
  2071848 115 34 17 transparent USA
  2071849 140 34 17 transparent USA
  2071850 165 34 17 transparent USA
  2071851 190 34 17 transparent USA
  2071852 220 34 17 transparent USA
  2071853 250 34 17 transparent USA
  2071854 280 34 17 transparent USA
  2071855 320 34 17 transparent USA
  2071856 340 34 17 transparent USA
  2071857 113 27.6 16.8 transparent special size
  2071862 278 27.6 16.8 transparent special size
  2071863 318 27.6 16.8 transparent special size
  2071864 338 27.6 16.8 transparent special size
  2071888 279 25 15 transparent USA
  2071889 304 25 15 transparent USA
  2071890 330 25 15 transparent USA
  2071891 381 25 15 transparent USA
  2071892 457 25 15 transparent USA
  2071893 508 25 15 transparent USA

  Video thực tế Kính thủy lò hơi Maxos

  Địa chỉ mua kính thủy Maxos tại Việt Nam

  Công ty chúng tôi được khách hàng biết đến là công ty nhập khẩu và phân phối các loại van công nghiệp và thiết bị ngành công nghiệp lớn nhất Việt Nam hiện nay. Kính thủy Maxos là một trong nhiều sản phẩm chúng tôi nhập khẩu và phân phối. Khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm kính thủy lò hơi, nồi hơi hoặc cần tư vấn về chọn mua hãy gọi cho chúng tôi để nhận được hỗ trợ.

  Blog kiến thức - kinh nghiệm