Asahi là thương hiệu đồng hồ lưu lượng nước hàng đầu thế giới. Asahi được sản xuất tại Thái Lan. Các dòng sản phẩm đồng hồ của Asahi có độ bền, độ chính xác cao. Các dòng đồng hồ của Asahi bao gồm: 

WP-MFD ASAHI

GMK Plastic ASAHI

WVM ASAHI

RPM Rotary Pistion Class C

GMK ASAHI