Kiến thức cơ bản vè tiêu chuẩn ANSI cho Van Công nghiệp

Tác giả: Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn | Ngày đăng: 2023-02-06 | Cập nhật: 2023-04-11 | Blog kỹ thuật | Lượt xem:209

Van công nghiệp là thành phần quan trọng trong nhiều quy trình công nghiệp, vì chúng kiểm soát dòng chảy của chất lỏng và khí trong đường ống. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong các quy trình này, Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) đã phát triển một loạt các tiêu chuẩn quy định việc thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và đánh dấu các van công nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các tiêu chuẩn ANSI quan trọng nhất được áp dụng cho van công nghiệp và ý nghĩa của chúng trong ngành.

ANSI/ASME B16.34 - Tiêu chuẩn van

Hình ảnh

ANSI/ASME B16.34 là một tiêu chuẩn bao gồm các thông số kỹ thuật về thiết kế và kích thước của van thép được sử dụng trong ngành dầu khí, hóa chất và khí đốt tự nhiên. Tiêu chuẩn này bao gồm một loạt các loại van, bao gồm van cổng, quả cầu, van kiểm tra, bi, bướm và Van màng, trong số những loại khác. Nó cung cấp các thông số kỹ thuật chi tiết về kích thước thân van, mặt bích và đầu hàn giáp mép, xếp hạng nhiệt độ áp suất và các yêu cầu về hiệu suất khác.

ANSI/FCI 70-2 - Tiêu chuẩn van điều khiển

Hình ảnh

ANSI/FCI 70-2 là tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn thiết kế, thử nghiệm và sản xuất van điều khiển. Van điều khiển là các thành phần quan trọng điều chỉnh dòng chảy của chất lỏng trong đường ống và tiêu chuẩn này đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất thiết yếu, chẳng hạn như độ chính xác, độ lặp lại và độ ổn định. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp các hướng dẫn để thử nghiệm các van điều khiển để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất đã chỉ định.

ANSI/MSS SP-25 - Hệ thống Đánh dấu Tiêu chuẩn cho Van, Phụ kiện, Mặt bích và Mối nối

Hình ảnh

ANSI/MSS SP-25 là một tiêu chuẩn cung cấp một hệ thống đánh dấu thống nhất cho các loại van, phụ kiện, mặt bích và khớp nối công nghiệp. Tiêu chuẩn này đảm bảo rằng tất cả các thành phần trong hệ thống đường ống đều có thể dễ dàng nhận biết, điều này rất cần thiết cho việc bảo trì và sửa chữa. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp các hướng dẫn để đánh dấu các loại vật liệu, xếp hạng áp suất và các thông tin quan trọng khác cần thiết để vận hành an toàn và hiệu quả hệ thống đường ống.

ANSI/API 600 - Van cổng thép - Đầu hàn mặt bích và hàn đối đầu

Hình ảnh

ANSI/API 600 là tiêu chuẩn bao gồm việc thiết kế, sản xuất và thử nghiệm van cổng bằng thép được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn cho các yêu cầu về hiệu suất của van cổng, bao gồm xếp hạng áp suất-nhiệt độ, phân loại rò rỉ và yêu cầu về độ bền. Nó cũng cung cấp các hướng dẫn để kiểm tra các van cổng để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất đã chỉ định.

ANSI/API 6D - Van đường ống

Hình ảnh

ANSI/API 6D là một tiêu chuẩn bao gồm việc thiết kế, sản xuất và thử nghiệm các van đường ống được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn cho các yêu cầu về hiệu suất của van đường ống, bao gồm xếp hạng áp suất-nhiệt độ, phân loại rò rỉ và yêu cầu về độ bền. Nó cũng cung cấp các hướng dẫn để kiểm tra các van đường ống để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất đã chỉ định.

Phần kết luận

Tóm lại, các tiêu chuẩn ANSI đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả của các quy trình công nghiệp liên quan đến việc sử dụng van. Bằng cách cung cấp các hướng dẫn về thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và đánh dấu các van công nghiệp, các tiêu chuẩn này giúp đảm bảo rằng các van có khả năng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất thiết yếu và chúng có thể dễ dàng nhận biết để bảo trì và sửa chữa. Khi lĩnh vực công nghiệp tiếp tục phát triển, tầm quan trọng của các tiêu chuẩn này sẽ chỉ tiếp tục tăng lên, khiến các công ty cần phải cập nhật các tiêu chuẩn ANSI mới nhất cho van công nghiệp.

Related News