JD controls là nhà sản xuất và xuất khẩu van công nghiệp tại Ấn Độ. Sản phẩm của JD khá là tốt, giá cũng rẻ.