Cảm biến áp suất Siemens QBM3100U2.5

 • ...

  Ms Dung Phòng kinh doanh

  0969.303.848 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Ngân Phòng kinh doanh

  0909.221.246 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Đào Phòng kinh doanh

  09.1800.6799 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Hằng Phòng kinh doanh

  09.1800.3799 (Ưu tiên Zalo chat)

Sản phẩm của Siemens

Các loại Cảm biến áp suất

  Thông tin sản phẩm Cảm biến áp suất Siemens QBM3100U2.5

  product image

  Cung cấp Cảm biến áp suất hiệu Siemens chính hãng. QBM3100U2.5 là model của cảm biến áp suất 

  QBM Series Information

  • Integral Mounting Bracket and Snap‑On Cover with a Single Screw for Easy Installation
  • Loop Powered 4-20 mA Output Signal
  • Ultra‑Low Susceptibility to Temperature
  • Resettable Zero Point
  • No Mechanical Aging

  Cảm biến áp suất Siemens QBM3100U2.5  dòng QBM của Siemens sử dụng công nghệ cảm biến đã được chứng minh để cung cấp dữ liệu chính xác và lặp lại trong các ứng dụng yêu cầu giám sát áp suất chênh lệch. Thiết bị áp suất chênh lệch dòng QBM có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng quản lý tòa nhà chung và HVAC, trong đó cần phải có sự giám sát áp suất không khí khác biệt. Các ứng dụng điển hình cho QBE3100 bao gồm kiểm soát quạt tốc độ thay đổi trong các hệ thống VAV và giám sát chênh lệch áp suất trong các ứng dụng phòng sạch.

  The Siemens QBM Series Air Differential Pressure Devices use a proven sensing technology to delivery accurate and repeatable data in applications that require monitoring of differential pressure. QBM Series Differential Pressure Devices can be used in a wide range of HVAC and general building management applications where differential air pressure monitoring in required. Typical applications for the QBE3100 include control of variable speed fans in VAV systems and monitoring of pressure differentials in clean room applications.

  Blog kiến thức - kinh nghiệm