Ống inox vi sinh 2 đầu clamp

  • Giá bán: Liên hệ nhận báo giá
  • Danh mục: Van Inox vi sinh
  • Bảo hành: Có
  • Hỗ trợ giao hàng: Có

Thông tin sản phẩm

Cung cấp và gia công theo yêu cầu các loại ống Inox vi sinh đầu clamp

NPS DN millimeters
¼ 8 13,72 mm
10 17,15 mm
½ 15 21,34 mm
¾ 20 26,67 mm
1 25 33,40 mm
32 42,16 mm
40 48,26 mm
2 50 60,33 mm
65 73,03 mm
3 80 88,90 mm
90 101,60 mm
4 100 114,30 mm
115 127,00 mm
5 125 141,30 mm
6 150 168,28 mm
8 200 219,08 mm
10 250 273,05 mm
12 300 323,85 mm
14 350 355,60 mm
16 400 406,40 mm
18 450 457,20 mm
20 500 508,00 mm
24 600 609,60 mm

Hình ảnh sản phẩm

product image

Blog kiến thức - kinh nghiệm