Dây xung đồng hồ Sensus OD

  Thông tin sản phẩm

  Đây là dây xuất xung tín hiệu dùng cho đồng hồ nước Sensus. Dây dung mã hiệu OD gồm nhiều loại như sau:

  • OD 01 và OD 03 cho thiết bị đo nước lạnh đến 50 o C
  • OD 02 và OD 04 cho đồng hồ nước nóng lên đến 130 ° C
  • OD 01 và OD 02 cho chỉ thị dòng chảy và điều khiển dòng chảy
  • OD 03 và OD 04 cho các bộ đếm và hệ thống lô
  • OD 02 / EX cho khu vực nguy hiểm về nổ
  • OD 07-L để ghi dữ liệu
  • OD 07-24V / S để kết nối trực tiếp tới SPC hoặc các hệ thống điều khiển từ xa
  • OD AM để kết nối mét nhiệt

  Hình ảnh sản phẩm

  product image

  Blog kiến thức - kinh nghiệm