Bộ điều khiển khí nén tuyến tính Double Acting Alohan

  Thông tin sản phẩm

  Bộ điều khiển khí nén Double Acting ALOHAN là động cơ điều khiển dùng cho Van bướm, Van bi

  Các model của sản phẩm điều khiển khí nén Double Acting ALOHAN

    MODEL JIS 10K
  VAN BƯỚM VAN BI

  DOUBLE
  ACTING

  RD40 ~40A ~20A
  AD50 50A/65A 25A
  AD65 80A/100A 40A/50A
  AD80 125A/150A 65A/80A
  AD100 150A/200A 100A
  AD125 250A 125A
  AD140 300A/350A 150A
  AD160 25-0A/400A
  AD210 400A 200A

   

  bo dieu khien khi nen cho van buom van bi

  Hình ảnh sản phẩm

  product image

  Blog kiến thức - kinh nghiệm