Dòng sản phẩm Vikido của bộ quốc phòng. Sản phẩm đồng hồ nước chuyên dùng để đo lưu lượng nước trong các hộ gia đình, chung cư, cao ốc, cấp phát nước công cộng…