Van cổng Fivalco

 • ...

  Ms Trang Phòng kinh doanh

  0969 303 848 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Ngân Phòng kinh doanh

  0909 221 246 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Hằng Phòng kinh doanh

  09 1800 6799 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Hằng Phòng kinh doanh

  09 1800 3799 (Ưu tiên Zalo chat)

  Thông tin sản phẩm Van cổng Fivalco

  VAN CỔNG FIVALCO 3299-LI-300-FLA DUCTILE IRON RESILIENT OS&Y GATE VALVE FLANGED END

  Van cổng Fivalco

  VAN CỔNG FIVALCO 3288-L-200-FLA 3288-L-250-FLA NRS GATE VALVE FLANGED END

  VAN CỔNG FIVALCO 3299-LI-300-MJ OS&Y GATE VALVE MECHANICAL JOINT

  3299-LI-300-FLA DUCTILE IRON RESILIENT OS&Y GATE VALVE FLANGED END
  3299-LI-300-FG DUCTILE IRON RESILIENT OS&Y GATE VALVE FLANGED-GROOVED END
  3299-LI-300-GG DUCTILE IRON RESILIENT OS&Y GATE VALVE GROOVED-GROOVED END
  3299-LI-300-MJ OS&Y GATE VALVE MECHANICAL JOINT
  3299-LI-300-FM OS&Y GATE VALVE FLANGED-MECHANICAL JOINT
  3288-LI-300-FLA DUCTILE IRON RESILIENT NRS GATE VALVE FLANGED END
  3288-LI-300-FG DUCTILE IRON RESILIENT NRS GATE VALVE FLANGED-GROOVED END
  3288-LI-300-GG DUCTILE IRON RESILIENT NRS GATE VALVE GROOVED END
  3288-LI-300-MJ NRS GATE VALVE MECHANICAL JOINT
  3288-LI-300-FM NRS GATE VALVE FLANGED-MECHANICAL JOINT
  3299-L-200-FLA 3299-L-250-FLA OS&Y GATE VALVE FLANGED END
  3288-L-200-FLA 3288-L-250-FLA NRS GATE VALVE FLANGED END
  IPO888 VERTICAL INDICATOR POST
  IPOL888 VERTICAL LARGE INDICATOR POST
  WPO999 WALL TYPE INDICATOR POST
  INDICATOR POST ADJUSTMENT

  Blog kiến thức - kinh nghiệm