Sypa viết chính xác tên thương hiệu là Sy-pa là nhà sản xuất đầu điều khiển khí nén chuyên nghiệp của Hàn Quốc. Các sản phẩm Đầu khí nén Sypa được sử dụng khá nhiều ở các nước Châu Á. Tại Việt Nam chúng tôi nhà là cung cấp số 1 các sản phẩm của Sypa.