Chúng tôi phân phối các loại van hiệu Nichiden nhập từ Nhật Bản. Trong đó sản phẩm van điện từ Nichiden là sản phẩm nổi bật của hãng.