Ikono là thương hiệu van đến từ Malaysia. Ikono có các sản phẩm như van bi, van bướm, van cổng, van một chiều....