Fantinelli chuyên về đồng hồ đo áp suất. Công ty Fantinelli được thành lập tại Milan vào năm 1878 bởi Diomiro Fantinelli, người đầu tiên ở Ý sản xuất đồng hồ đo áp suất. Công ty lần đầu tiên được chuyển đến Busto Arsizio vào năm 1921, sau đó, vào năm 1990, được thành lập tại Solbiate Olona.

 

Gia đình Fantinelli luôn sở hữu công ty và đã quản lý nó trong bốn thế hệ. Bây giờ cái thứ năm hiện diện để tiếp tục truyền thống của nó.