Từ điển tiếng Anh về vật liệu, chất liệu trong công nghiệp

By An Khang
2018-05-10
2247 lượt xem

  Từ điển Anh - Việt lĩnh vực vật liệu chế tạo

   

  FERROUS METAL - KIM LOẠI ĐEN

  - Iron-iron carbide diagram Giản đồ trạng thái của sắt (Fe-Fe3C)
  - Allotrope of iron Tính thù hình của sắt
  - Alpha iron Sắt - anpha
  - Gamaron Sắt gama
  - Phase Pha
  - Liquid solution of carbon in iron Dung dịch lỏng cacbon trong sắt
  - Solid solution of carbon in iron Dung dịch rắn của cacbon trong sắt
  - Austenite Auxtênit
  - Ferrite Ferit
  - Cementite Xementit
  - Pearlite Peclit
  - Ledeburite Ledeburit
  - Sorbite Xocbit
  - Troostite Troostit
  - Bainite Bênit
  - Martensite Marcenxit
  - Steel Thép
  - Steel grade ký hiêu thép
  - Open-hearth steel thép Mactanh
  - Electric (furnace) steel thép lò điện
  - Converter steel bessemer steel thép lò chuyển
  - Killed steel thép lặng
  - Semi-killed steel thép nữa lặng
  - Rimming steel thép sôi
  - Casting steel, cast steel thép đúc
  - Structural steel Thép kết cấu
  - Tool steel thép dụng cụ
  - Grain size of steel cỡ hạt của thép
  - Fine - grain steel thép hạt nhỏ
  - Coarse-grained steel thép hạt thô
  - Carbon steel thép cacbon
  - Low-carbon steel thép cacbon thấp
  - Medium-carbon steel thép cacbon trung bình
  - High-carbon steel thép cacbon cao
  - Carbon steel with guaranteed chemical composition thép cacbon xác định theo thành phần hóa học
  - Good-quality carbon structural steel thép kết cấu cacbon chất lượng cao
  - Free cutting steel thép dễ cắt
  - Good-quality carbon tool steel thép cacbon dụng cụ chất lượng cao
  - High-quality carbon tool steel thép cacbon dụng cụ chất lượng đặc biệt
  - Alloy steel thép hợp kim
  - Low-alloy steel thép hợp kim thấp
  - Medium-alloy steel thép hợp kim trung bình
  - Manganese steel thép măng gan
  - Chromium steel thép crôm
  - Chromium ball - bearing steel thép ổ lăn (bạc đạn)
  - Chromium-manganese steel thép Cr-Mn
  - Chromium-silicon steel Thép Cr-Si
  - Chromium-siliconmanganese steel Thép Cr-Si-Mn
  - Nickel-chromium steel thép Cr-Ni
  - Nickel-chromium-molybdenum steel thép Cr-Ni-Mo
  - Alloy tool steel thép dụng cụ hợp kim
  - Stainless steel thép không gỉ
  - High-temperature steel thép bền nóng
  - High-speed steel thép dụng cụ cắt gọt tốc độ cao (thép gió)
  - Cast iron gang đúc
  - Pig iron gang thỏi
  - Foundry pig iron gang thỏi đúc
  - White cast iron gang trắng
  - Grey iron gang xám
  - Graphite graphit
  - Flake graphite graphit tấm
  - Malleable cast iron gang dẻo
  - Temper carbon Cacbon ủ
  - White-heart malleable cast iron gang dẻo tâm trắng
  - Black-heart malleable cast iron gang dẻo tâm đen
  - Inoculated cast iron gang đúc biến tính
  - High-strength cast iron, nodular cast iron gang độ bền cao, gang cầu
  - Sphecrical graphite graphit cầu

  NONFERROUS METALS - KIM LOẠI KHÔNG SẮT

  - Bronze Brông; hợp kim đồng thau
  - Tin bronze Brông thiếc
  - Aluminium bronze Brông nhôm
  - Aluminium-iron-nickel bronze brông Al-Fe-Ni
  - Lead bronze brông chì
  - Brass latông; đồng thau
  - Silicon brass latông Si
  - Iron-lead brass latông Fe-Pb
  - Aluminium-iron brass latông Al-Fe
  - Babbitt hợp kim babit
  - Light alloy hợp kim nhẹ
  - Aluminium alloy hợp kim nhôm
  - Aluminium cast alloy hợp kim nhôm đúc
  - Aluminium silicon alloy hợp kim Al-Si
  - Wrought aluminium alloy Hợp kim nhôm biến dạng
  - Duralumin Dura; hợp kim Al-Cu
  - Magnesium alloy hợp kim Manhê
  - Titannium alloy hợp kim Titan
  - Sintered alloy hợp kim gốm
  - Cemented-carbide composition hợp kim cacbit, hợp kim cứng
  - Tungsten carbide Cacbit vonphram
  - Cemented tungsten-cacbide composition hợp kim cacbit vonphram
  - Cemented titanium-tungsten-cacbide composition hợp kim cacbit vonphram titan
  - Cemented titanium-tantalum tungsten-cacbide composition hợp kim cacbit W-Ti-Ta

  PLASTICS - CHẤT DẺO

  - Resin nhựa
  - Filler chất độn
  - Plastificator chất làm dẻo
  - Thermoplastic resin nhựa nhiệt dẻo
  - Thermoplast chất dẻo nhiệt
  - Thermosetting resin nhựa nhiệt cứng
  - Thermosetting plastic chất dẻo nhiệt cứng
  - Synthytic resin nhựa tổng hợp
  - Phenolic plastic chất dẻo phenon
  - Resin-dipped fabric laminate sợi vải nhúng nhựa

  ✅Xem thêm: Cast Steel Screw Down Check Globe Valve JIS F7471 10K

  Related News