Van tín hiệu điện (thường là van cổng tín hiệu điện và van bướm tín hiệu điện). Van kèm công tắc giám sát được ứng dụng rộng rãi trong ngành cấp thoát nước đặc biệt trong hệ thống PCCC. Thông thường các giám sát thường được bố trí trên đường ống cấp nước chữa cháy, bố trí trên các đường ống cấp nước cho hệ sprinkler cho từng khu vực. Tín hiệu của van giám sát được nối với tủ trung tâm báo cháy thông qua trạng thái thường đóng hay thường mở. Mục đích của van này là cảnh báo cho người vận hành hay bảo trì hệ thống trạng thái của van.