Share file SQL đơn vị hành chính của Việt Nam mới 2022

Tác giả: Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn | Ngày đăng: 2022-01-01 | Cập nhật: 2024-04-10 | Blog kỹ thuật | Lượt xem:2584

Chia sẻ file .sql đơn vị hành chính của Việt Nam mới năm 2022 từ cấp tỉnh thành, quận huyện, xã phường. Bản này Tôi mới chuyển từ file excel do tổng cục thống kê.

Bản cập nhật mới nhất vào ngày 10/1/2022 gồm có:

 • + Danh sách 63 tỉnh thành
 • + Danh sách 705 quận, huyện, thành phố, thị xã
 • + Danh sách 10.599  xã, phường, thị trấn

Tôi xuất file Excel từ trang web của Tổng Cục Thống Kê. Bạn có thể lên trang này để tải file excel mới nhất. Do yêu cầu công việc nên Tôi đã chuyển nó sang SQL. Sau khi làm xong chia sẻ với mọi người ai cần thì dùng nhé.

SQL gồm 3 bảng

 1. Bảng province bao gồm tỉnh/thành phố và các trường
  • province_id: là mã của tỉnh/thành phố
  • name: là tên của tỉnh/thành phố
 2. Bảng district bao gồm quận/huyện và các trường
  • district_id: là mã của quận/huyện
  • name: là tên của quận/huyện
  • province_id: là mã của tỉnh/thành phố trực thuộc
 3. Bản wards gồm xã/phường/thị trấn và các trường
  • wards_id là mã của xã/phường/thị trấn
  • name là tên của xã/phường/thị trấn
  • district_id là mã của quận/huyện trực thuộc

Link tải:

=> Link tải file SQL (File .sql từ Google Drive)

=> Link tải từ tổng cục thống kê (file excel)

Related News