Là nhà sản xuất, cung cấp và phân phối các sản phẩm đồng hồ nước ở Malaysia và khu vực, George Kent có danh mục các thiết bị đo nước rộng khắp, từ các sản phẩm công nghiệp, thương mại đến dân cư. Là một nhà tiên phong trong ngành và dẫn đầu thị trường tại Malaysia, Tập đoàn luôn đi trước đường cong với cam kết không kiên quyết về chất lượng, đổi mới liên tục và cải tiến liên tục các quy trình sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và các dịch vụ sau bán hàng.