Đồng hồ áp suất Fantinelli SP108, SP111, SP112, SP115

Giá: Liên hệ để nhận báo giá

 • ...

  Ms Trang Phòng kinh doanh

  0969 303 848 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Ngân Phòng kinh doanh

  0909 221 246 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Huệ Phòng kinh doanh

  09 1800 6799 (Ưu tiên Zalo chat)

 • ...

  Ms Nga Phòng kinh doanh

  09 1800 3799 (Ưu tiên Zalo chat)

Thông tin Đồng hồ áp suất Fantinelli SP108, SP111, SP112, SP115

Đồng hồ áp suất Fantinelli SP108, SP111, SP112, SP115 Đồng hồ áp suất Fantinelli SP108, SP111, SP112, SP115 1

Đồng hồ áp suất Fantinelli chân đồng vỏ inox là đồng hồ đo áp suất dạng ống Bourdon cho mục đích chu

ng. Với đặc điểm là vỏ kín nước, mặt khô hoặc dầu tùy chọn.
NS 40 - 50 - 63 - 80 - 100;
Phạm vi đo bao gồm từ 1 đến 600 bar.

Những đồng hồ áp suất Fantinelli chân đồng vỏ inox được sản xuất cho tất cả các lĩnh vực công nghiệp yêu cầu đồng hồ đo áp suất chất lượng cao nhất với vỏ thép không gỉ:

Các dòng sản phẩm đồng hồ áp suất Fantinelli chân đồng vỏ inox: SP108, SP111, SP112, SP115

Đồng hồ áp suất Fantinelli SP108

...

...

• Nominal sizes

- 40 - 50 - 63 - 80 and 100.

• Casing

- case and crimped ring in AISI 304 st. st. (execution G).

• Protection degree (according to EN 60529)

- IP 65.

• Window

- plastic.

• Blow-out device

- blow out plug.

• Filling liquid

- glycerine.

• Pressure connection (according to EN 837-1) brass or AISI 316L stainless steel with Gas (BSP), BSPT or NPT thread as F dimension shown in SP tables, otherwise only on request, differenf from those indicated.

• Pressure element

- phosphor bronze for execution 1;

- AISI 316L stainless steel for execution 2.

• Welding

- see table SP 3 at page SP11 for execution 1;

- TIG for execution 2.

• Movement

- brass for execution 1;

- stainless steel for execution 2.

• Ranges (according to EN 837-1)

o Maximum value:

- 600 bar.

o Campi di numerazione:

- manometri: 0÷1; 0÷1,6; 0÷2,5; 0÷4; 0÷6; 0÷10; 0÷16; 0÷25; 0÷40; 0÷60; 0÷100; 0÷160; 0÷250; 0÷400; 0÷600;

- vuotometri: -1÷0. (divisioni secondo tabella C1 pag. P04)

- altri campi non normalizzati per singola o doppia scala (solo su richiesta).

o Unità di pressione:

- bar, kPa, MPa, kg/cm² e psi per singola o doppia scala.

o Angolo della scala:

- 270°.

• Pressione di esercizio (riferita al valore di fondo scala)

- costante da 1/10 a 3/4 circa;

- variabile da 1/10 a 2/3 circa;

- pulsante da 1/10 a 1/2 circa.

• Sovrappressione (occasionalmente ammessa)

- 125% del valore di fondo scala per strumenti con campo di misura ? 100 bar;

- 115% del valore di fondo scala per strumenti con campi di misura da > 100 a ? 600 bar.

• Indice

- di alluminio con virola fissa.

• Quadrante

- di alluminio con scale graduate e scritte in nero indelebile su fondo bianco.

• Precisione (secondo EN 837-1)

- classe 1,6.

• Temperatura ambiente

- -20 ÷ +60 °C.

• Condizioni di utilizzo

- vedere tabella SP 3 a pagina SP05.

Đồng hồ áp suất Fantinelli SP111

...

...

• Nominal sizes

- 40 - 50 - 63 - 80 and 100.

• Casing

- case and crimped ring in AISI 304 st. st. (execution G).

• Protection degree (according to EN 60529)

- IP 65.

• Window

- plastic.

• Blow-out device

- blow out plug.

• Filling liquid

- glycerine.

• Pressure connection (according to EN 837-1) brass or AISI 316L stainless steel with Gas (BSP), BSPT or NPT thread as F dimension shown in SP tables, otherwise only on request, differenf from those indicated.

• Pressure element

- phosphor bronze for execution 1;

- AISI 316L stainless steel for execution 2.

• Welding

- see table SP 3 at page SP11 for execution 1;

- TIG for execution 2.

• Movement

- brass for execution 1;

- stainless steel for execution 2.

• Ranges (according to EN 837-1)

o Maximum value:

- 600 bar.

o Campi di numerazione:

- manometri: 0÷1; 0÷1,6; 0÷2,5; 0÷4; 0÷6; 0÷10; 0÷16; 0÷25; 0÷40; 0÷60; 0÷100; 0÷160; 0÷250; 0÷400; 0÷600;

- vuotometri: -1÷0. (divisioni secondo tabella C1 pag. P04)

- altri campi non normalizzati per singola o doppia scala (solo su richiesta).

o Unità di pressione:

- bar, kPa, MPa, kg/cm² e psi per singola o doppia scala.

o Angolo della scala:

- 270°.

• Pressione di esercizio (riferita al valore di fondo scala)

- costante da 1/10 a 3/4 circa;

- variabile da 1/10 a 2/3 circa;

- pulsante da 1/10 a 1/2 circa.

• Sovrappressione (occasionalmente ammessa)

- 125% del valore di fondo scala per strumenti con campo di misura ? 100 bar;

- 115% del valore di fondo scala per strumenti con campi di misura da > 100 a ? 600 bar.

• Indice

- di alluminio con virola fissa.

• Quadrante

- di alluminio con scale graduate e scritte in nero indelebile su fondo bianco.

• Precisione (secondo EN 837-1)

- classe 1,6.

• Temperatura ambiente

- -20 ÷ +60 °C.

• Condizioni di utilizzo

- vedere tabella SP 3 a pagina SP05.

Đồng hồ áp suất Fantinelli SP112

...

...

• Nominal sizes

- 40 - 50 - 63 - 80 and 100.

• Casing

- case and crimped ring in AISI 304 st. st. (execution G).

• Protection degree (according to EN 60529)

- IP 65.

• Window

- plastic.

• Blow-out device

- blow out plug.

• Filling liquid

- glycerine.

• Pressure connection (according to EN 837-1) brass or AISI 316L stainless steel with Gas (BSP), BSPT or NPT thread as F dimension shown in SP tables, otherwise only on request, differenf from those indicated.

• Pressure element

- phosphor bronze for execution 1;

- AISI 316L stainless steel for execution 2.

• Welding

- see table SP 3 at page SP11 for execution 1;

- TIG for execution 2.

• Movement

- brass for execution 1;

- stainless steel for execution 2.

• Ranges (according to EN 837-1)

o Maximum value:

- 600 bar.

o Campi di numerazione:

- manometri: 0÷1; 0÷1,6; 0÷2,5; 0÷4; 0÷6; 0÷10; 0÷16; 0÷25; 0÷40; 0÷60; 0÷100; 0÷160; 0÷250; 0÷400; 0÷600;

- vuotometri: -1÷0. (divisioni secondo tabella C1 pag. P04)

- altri campi non normalizzati per singola o doppia scala (solo su richiesta).

o Unità di pressione:

- bar, kPa, MPa, kg/cm² e psi per singola o doppia scala.

o Angolo della scala:

- 270°.

• Pressione di esercizio (riferita al valore di fondo scala)

- costante da 1/10 a 3/4 circa;

- variabile da 1/10 a 2/3 circa;

- pulsante da 1/10 a 1/2 circa.

• Sovrappressione (occasionalmente ammessa)

- 125% del valore di fondo scala per strumenti con campo di misura ? 100 bar;

- 115% del valore di fondo scala per strumenti con campi di misura da > 100 a ? 600 bar.

• Indice

- di alluminio con virola fissa.

• Quadrante

- di alluminio con scale graduate e scritte in nero indelebile su fondo bianco.

• Precisione (secondo EN 837-1)

- classe 1,6.

• Temperatura ambiente

- -20 ÷ +60 °C.

• Condizioni di utilizzo

- vedere tabella SP 3 a pagina SP05.

Đồng hồ áp suất Fantinelli SP115

...

...

• Nominal sizes

- 40 - 50 - 63 - 80 and 100.

• Casing

- case and crimped ring in AISI 304 st. st. (execution G).

• Protection degree (according to EN 60529)

- IP 65.

• Window

- plastic.

• Blow-out device

- blow out plug.

• Filling liquid

- glycerine.

• Pressure connection (according to EN 837-1) brass or AISI 316L stainless steel with Gas (BSP), BSPT or NPT thread as F dimension shown in SP tables, otherwise only on request, differenf from those indicated.

• Pressure element

- phosphor bronze for execution 1;

- AISI 316L stainless steel for execution 2.

• Welding

- see table SP 3 at page SP11 for execution 1;

- TIG for execution 2.

• Movement

- brass for execution 1;

- stainless steel for execution 2.

• Ranges (according to EN 837-1)

o Maximum value:

- 600 bar.

o Campi di numerazione:

- manometri: 0÷1; 0÷1,6; 0÷2,5; 0÷4; 0÷6; 0÷10; 0÷16; 0÷25; 0÷40; 0÷60; 0÷100; 0÷160; 0÷250; 0÷400; 0÷600;

- vuotometri: -1÷0. (divisioni secondo tabella C1 pag. P04)

- altri campi non normalizzati per singola o doppia scala (solo su richiesta).

o Unità di pressione:

- bar, kPa, MPa, kg/cm² e psi per singola o doppia scala.

o Angolo della scala:

- 270°.

• Pressione di esercizio (riferita al valore di fondo scala)

- costante da 1/10 a 3/4 circa;

- variabile da 1/10 a 2/3 circa;

- pulsante da 1/10 a 1/2 circa.

• Sovrappressione (occasionalmente ammessa)

- 125% del valore di fondo scala per strumenti con campo di misura ? 100 bar;

- 115% del valore di fondo scala per strumenti con campi di misura da > 100 a ? 600 bar.

• Indice

- di alluminio con virola fissa.

• Quadrante

- di alluminio con scale graduate e scritte in nero indelebile su fondo bianco.

• Precisione (secondo EN 837-1)

- classe 1,6.

• Temperatura ambiente

- -20 ÷ +60 °C.

• Condizioni di utilizzo

- vedere tabella SP 3 a pagina SP05.

==========

Áp kế Fantinelli là dụng cụ để đo tình trạng của chất lỏng (chất lỏng hoặc chất khí) được xác định bằng lực mà chất lỏng sẽ tác dụng, khi ở trạng thái nghỉ, trên một đơn vị diện tích, chẳng hạn như pound trên inch vuông hoặc Newton trên cm vuông

Đồng hồ áp suất Fantinelli dạng ống Bourdon, được phát minh vào khoảng năm 1850, vẫn là một trong những dụng cụ được sử dụng rộng rãi nhất để đo áp suất của chất lỏng và khí thuộc mọi loại, bao gồm hơi nước, nước và không khí với áp suất 100.000 pao / inch vuông (70.000 newtons / cm vuông). Thiết bị (cũng được thể hiện trong hình ) bao gồm một ống hình tròn dẹt được cuộn lại thành một cung tròn. Một đầu được hàn vào khối trung tâm và để hở cho chất lỏng có áp suất được đo; đầu kia được niêm phong và ghép với trục chính của con trỏ. Khi áp suất bên trong ống lớn hơn áp suất bên ngoài, ống có xu hướng thẳng, do đó làm quay kim chỉ. Áp suất được đọc trên một thang đo tròn.

Sản phẩm Đồng hồ áp suất Fantinelli SP108, SP111, SP112, SP115 đang được bán tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn. Để biết giá sản phẩm và tình trạng hàng hóa vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh của chúng tôi.

Quý khách có thể xem thêm các sản phẩm khác của thương hiệu Fantinelli tại đây!

Latest News

Comment