Bảng báo giá đồng hồ nước Sensus nước nóng và nước lạnh

BẢNG GIÁ ĐỒNG HỒ SENSUS LẠNH 

SIZE Thành Tiền
Đồng hồ nước lạnh Sensus DN 40 7.800.000
Đồng hồ nước lạnh Sensus DN 50 10.100.000
Đồng hồ nước lạnh Sensus DN 65 10.500.000
Đồng hồ nước lạnh Sensus DN 80 15.300.000
Đồng hồ nước lạnh Sensus DN 100 17.000.000
Đồng hồ nước lạnh Sensus DN 125 18.700.000
Đồng hồ nước lạnh Sensus DN 150 30.600.000
Đồng hồ nước lạnh Sensus DN 200 39.100.000
Đồng hồ nước lạnh Sensus DN 250 72.300.000
Đồng hồ nước lạnh Sensus DN 300 85.000.000

 

BẢNG GIÁ ĐỒNG HỒ SENSUS NÓNG 

 

Đồng hồ nước nóng Sensus DN 40  8.580.000
Đồng hồ nước nóng Sensus DN 50  11.110.000
Đồng hồ nước nóng Sensus DN 65  11.550.000
Đồng hồ nước nóng Sensus DN 80  16.830.000
Đồng hồ nước nóng Sensus DN 100  20.570.000
Đồng hồ nước nóng Sensus DN 125  20.570.000
Đồng hồ nước nóng Sensus DN 150  33.660.000
Đồng hồ nước nóng Sensus DN 200  43.010.000
Đồng hồ nước nóng Sensus DN 250  79.530.000
Đồng hồ nước nóng Sensus DN 300  93.500.000

Related Products

doi tac
KINH DOANH
0909 221 246
TƯ VẤN
0974 737 753