Apator là công ty chuyên sản xuất thiết bị đo lường dùng cho ngành nước, dầu, khí, gas, điện... Apator có trụ sở chính tại Ba Lan.