Tổng công ty Alohan là một chuyên gia trong một thị trường thích hợp cung cấp thiết bị truyền động chắc chắn và tin cậy, và các dịch vụ dựa trên các nhà máy sản xuất tại Hàn Quốc.


Alohan đã triển khai và đang duy trì chất lượng. Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ môi trường và nghề nghiệp để thiết kế, phát triển sản xuất và dịch vụ cơ cấu chấp hành van theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế.

Alohan cung cấp sự lựa chọn tối ưu cho thiết bị truyền động van cho nhiệm vụ quý giá của khách hàng từ phạm vi rộng lớn của chúng tôi và đã phục vụ như là động lực mạnh mẽ nhất đằng sau sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp này và đã hoàn thành thành công các dự án quốc tế như dầu khí, hóa dầu, lọc dầu, khắp thế giới.